Helhetsklinikken

Kjell Haukland

Diagnostisering

Metoder

Å diagnostisere vil si å sette en diagnose på en person. Det typiske er at en person med en eller flere uvanlige symptomer oppsøker en lege som får høre hva som plager personen og undersøker personen for tegn etter sykdom.


Helhetsklinikken

Kjell Haukland


KATEGORIER

Kinesiologi Håranalyse Lab-test


image

Noen ganger oppleves plager som legen ikke finner forklaring på etter at alle relevante undersøkelser er gjort. Det betyr ikke at en er hypokonder, men at det kan være en funksjonsforstyrrelse som enda ikke diagnostiserbar med de metoder som brukes i skolemedisin i dag. I slike tilfeller vil man som regel finne en forklaring hvis man undersøker energisystemet i kroppen. Alle plager viser seg i energisystemet først, som er det nettet de fleste akupunkturpunkter danner, når man tenker seg en linje mellom dem.

Energibananene er alltid koblet til en eller flere muskler, og et organ,kjertel eller struktur i kroppen. Det er flere måter å undersøke de enkelte energibaner på. De klassiske fra Kina er puls- og tunge-diagnose, samt trykke på visse akupunkturpunkter. Men utviklingen innen elektronikk/teknikk har bidratt til at det finnes spesialutstyr som bl.a. kan måle avvik i elektrisk motstand i huden på de punkter som erfaringsmessig representerer det relevante organ, kjertel eller funksjon langs en energibane.
En annen "ny" metode er Kinesiologi hvor man har oppdaget hvilke energibaner som er koblet til hvilken muskel. Les mer under fanen kinesiologi.

Mikrosystem/ biohologram er et avgrenset områder på kroppen som representerer hele kroppen oftest både som behandlings-system og diagnosesystem. Øret er her et eksempel på et mikrosystem som gjenspeiler hele kroppen. Se bildet over. Forskning fra Kina viste at synlige endringer i ørehuden kan være et sykdomstegn.

Avvik i elektrisk motstand i huden på soner i f.eks. i øret som representerer den strukturen man opplever plagen bekrefter mistanken om et mulig funn. Resultatene fra en slik undersøkelse kan anvendes både til å anbefale videre .undersøkelse med .f.eks MR eller til starte en behandling. f.eks. akupunktur.

Måling av mineraler i hår gir ofte et mer langtidsbilde av mineralmengden i kroppen. Mengden og forholdet mellom mineralene kan ofte forklare plager. Les mer i fanen hårmineral-analyse.

 • Håranalyse med mer.

  I laboratoriet gjennomgår vi hårprøve av en mengde kjemiske og tempererte prosesser som gir oss en nøyaktig analyse av mineralinnholdet i kroppen. Hårmineralanalyse kan anbefales for alle . Resultatene gir en forståelse om ens egen kropp og helsetilstand, og evnt. ubalanser som det er nyttig å vite om og som derfor kankorrigeres. De som ofte har mye å hente av an hårmineralanalyse er de som:

  Føler seg dårlig og utilpass uten å finne en årsak til dette.

  Ofte stresser kroppen sin.(fysisk eller psykisk)

  Har et ensidig kosthold, og ønsker råd om forbedringer

  Ofte tar kosttilskudd av forskjellige sorter uten å kjenne kroppens behov.

  Trener eller jobber veldig hardt.

  Har hjerte/kar problematikk.

  Sliter med å nå din trivselsvekt.

  Har nevrologiske plager.

  Er under rehabilitering.

  Har problemer med hormonbalansen.

  Opplevd forgiftninger med toksiske mineraler f.eks. kvikksølv.

  Har problemer med fordøyelsen.

  Vil beskytte seg best mulig epigenetisk (mot genetiske tendenser).

  Tar medisiner som kan påvirke mineral-status.
  En hårmineralanalyse kan med fordel anvendes i forebyggende hensikt. Den kan avsløre eventuelle fremtidige problemer, ofte lang tid før kliniske symptomer foreligger. Med hver analyse følger det et tilpasset program både for kostveiledning/kosttilskudd, slik at kroppen kommer raskest mulig tilbake til en balansert tilstand.

 • Lab test
 • Kinesiologi
image
image
image

Kontakt

ic_call_48px
ic_mail_outline_48px
Kontakt

Adresse Drammen: Øvre Storgt. 43, 3018 Drammen (inngang bakgård).

Adresse Oslo: Atlasklinikken Fridtjof Nansens plass 8, 3 etg. Ukentlig i Oslo etter avtale. Hjemmebehandling - hele østlandet etter avtale.