Helhetsklinikken

Kjell Haukland

Epigenetikk

Behandling

Epigenetikk er vitenskapen om samspillet mellom arv og miljø på et molekylært nivå.


Helhetsklinikken

Kjell Haukland


KATEGORIER

Epigenetikk Arv-miljø Livsstil


image

Epigenene er enkelt sagt molekyler som ligger tett på genene som regulerer hvordan disse(DNA-et) virker. En rekke faktorer påvirker om epigenene holder oss friske eller gjør oss syke, på toppen av det er vi til en hvis
grad ulik genetisk regulerbare av epigenene.

Eksempel på faktorer er: Omsorg og trygghet vs. traumer Trygghet Kosthold/ Miljøgifter/tungmetaller.

Sammenhengen mellom følelser og sykdom som kunne reguleres med behandling ble beskrevet i Kina i det 4. århundre f.kr. da teorien om de 5 elementer ble lansert.

Da hadde man oppdaget at for mye av en type følelser har tendens til påvirke noen organer mer enn andre, og at man ved bruk av akupunktur og urter kunne påvirkebåde kropp og psyke. Man viste ikke noe om genetikk eller epigenetikk på et molekylært nivå da, men man observerte mye av lovmessigheten rundt det.

Forskning på akupunktur og epigenetikk: 55 studier på akupunktur og oksidativt stress relaterte tilstander, viste at akupunktur har en epigenetisk effekt. Høyt oksidativtstress kan gjøre skade på DNA-et, og relateres til veldig mange sykdommer og plager.

Krydder og epigenetikk: Forskere har funnet at grunnen til at det mye mindre betennelser i områder hvor man bruker mye karri, ligger i at gurkemeje og pepper sammen, epigenetisk deaktiverer eller demper det genet som lager betennelse. Det finnes og det kommer flere studier i samme område. Dette viktig for folkehelsen fordi man fra et biokjemisk ståsted ser at betennelser og oksidativt stress er veldig mangesykdommers mor og far.

Kontakt

ic_call_48px
ic_mail_outline_48px
Kontakt

Adresse Drammen: Øvre Storgt. 43, 3018 Drammen (inngang bakgård).

Adresse Oslo: Atlasklinikken Fridtjof Nansens plass 8, 3 etg. Ukentlig i Oslo etter avtale. Hjemmebehandling - hele østlandet etter avtale.