Helhetsklinikken

Image

+47 900 37 135

Adresse: Øvre Storgt. 43, 3018 Drammen (inngang bakgård). Ukentlig i Oslo etter avtale.
Hjemmebeh. hele østlandet etter avtale.

Drammen -Oslo


Helhetsklinikken

Behandlinger

For bedre helse

Image

Terapeutiske massasjeformer

Terapeutiske massasjeformer

Naturmedisinsk aromaterapi:
Her masserer man rolig, med forholdsvis lett hånd i en svært dyptgående massasjeteknikk. Den fysiske effekten kan være at muskelspenninger løses opp, bevegeligheten mykes opp…..

Langvarige
betennelsestilstander kan bedres, fordøyelsessystemet styrkes, lymfesirkulasjonen bedres og kroppens energisystem balanseres.
De eteriske oljene som benyttes i velges ut individuelt for fysisk, psykisk og mental innvirkning.
De vegetabilske oljene, som de kraftfulle eteriske oljene blandes i, er rike på gunstige fettsyrer.
Kombinasjonen av massasje og aromatiske oljer kan hjelpe oss i aktive, stressede perioder, kan gi ro og fokus, og selve berøringen er som kjent lindrende i seg selv.

Neurolymfatisk massasje:
Massasje av neurolymfatiske reflekspunkter har vært brukt terapeutisk i hundre år. Riktig massasje på disse styrker muskelfunksjon og holdning, samt bidrar til å fjerne toksiner,
noe som gir mer vitalitet. Man har lang erfaring med at massasje av punktene løser opp hormonell, emosjonell og fysisk stagnasjon i energisystemet. Som akupunktør ser jeg selvsagt på helhetsbildet
og behandler individuelt etter dette.

Manuell lymfedrenasje:
Dette er en lett form for massasje som er basert på alternerende press og lette bevegelser. Den blir brukt spesielt for å stimulere flyt av lymfen, som skjer ved en pumpende bevegelse ute at lymfen blir
presset, for å forsterke immunsystemet. Lymfedrenasje er veldig bra ved lymfødem.

Stretching massasje:
Streching og massasje er to effektive metoder hver for seg og enda bedre kombinert. Begge er gunstige både ved styrketrening og fleksibilitets-trening, og man oppnår etter hvert en bedre holdning.
Å massere en muskel eller en gruppe av muskler rett før streching, er gunstig fordi det øker blodsirkulasjonen og får muskelen til å slappe av. Stretching massasje reduserer sjansen for skader til
nærmest 0. Metoden er gunstig for stramme muskler, både når en har brukt muskelen for lite eller har overbelastet. Også etter skader og ved betennelsestilstander er denne behandlingen super.

Shiatsu:
Det er en form for massasje som fokuserer på akupunkturpunktene og energibanene som punktene ligger langs. Vi masserer i takt med pusten og
anvender også strekkende bevegelser.

Hår mineral analyse m.m.

Hår mineral analyse m.m.

Hårmineralanalyse er en metode som måler mengden av mineraler i kroppen via håret. Denne analysen speiler cellene i kroppen.

I laboratoriet gjennomgår vi hårprøve av en mengde kjemiske og tempererte prosesser som gir oss en nøyaktig analyse av mineralinnholdet i kroppen.
Hårmineralanalyse kan anbefales for alle . Resultatene gir en forståelse om ens egen kropp og helsetilstand, og evnt. ubalanser som det er nyttig å vite om og som derfor kankorrigeres.

De som ofte har mye å hente av an hårmineralanalyse er de som:
• føler seg dårlig og utilpass uten å finne en årsak til dette.
• ofte stresser kroppen sin.(fysisk eller psykisk)
• har et ensidig kosthold, og ønsker råd om forbedringer
• ofte tar kosttilskudd av forskjellige sorter uten å kjenne kroppens behov.
• trener eller jobber veldig hardt.
• har hjerte/kar problematikk.
• sliter med å nå din trivselsvekt.
• har nevrologiske plager.
• er under rehabilitering.
• har problemer med hormonbalansen.
• opplevd forgiftninger med toksiske mineraler f.eks. kvikksølv.
• har problemer med fordøyelsen.
• vil beskytte seg best mulig epigenetisk (mot genetiske tendenser).
• tar medisiner som kan påvirke mineral-status.

En hårmineralanalyse kan med fordel anvendes i forebyggende hensikt. Den kan avsløre eventuelle fremtidige problemer, ofte lang tid før kliniske symptomer foreligger. Med hver analyse følger det et tilpasset program både for kostveiledning/kosttilskudd, slik at kroppen kommer raskest mulig tilbake til en balansert tilstand.

Diagnose

Diagnose

Å diagnostisere vil si å sette en diagnose på en person. Det typiske er at en person med en eller flere uvanlige symptomer oppsøker en lege som får høre hva som plager personen og undersøker personen for tegn etter sykdom. Kilde: Wikipedia

Noen ganger oppleves plager som legen ikke finner forklaring på etter at alle relevante undersøkelser er gjort.
Det betyr ikke at en er hypokonder, men at det kan være en funksjonsforstyrrelse som enda ikke diagnostiserbar med
de metoder som brukes i skolemedisin i dag. I slike tilfeller vil man som regel finne en forklaring hvis man undersøker energisystemet i kroppen. Alle plager viser seg i
energisystemet først, som er det nettet de fleste akupunkturpunkter danner, når man tenker seg en linje mellom dem. Energibananene er alltid koblet til en eller flere muskler,
og et organ,kjertel eller struktur i kroppen. Det er flere måter å undersøke de enkelte energibaner på.

De klassiske fra Kina er puls- og tunge-diagnose, samt trykke på visse akupunkturpunkter. Men utviklingen innen elektronikk/teknikk har bidratt til at det finnes spesialutstyr
som bl.a. kan måle avvik i elektrisk motstand i huden på de punkter som erfaringsmessig representerer det relevante organ, kjertel eller funksjon langs en energibane.

• En annen "ny" metode er Kinesiologi hvor man har oppdaget hvilke energibaner som er koblet til hvilken muskel. Les mer under fanen kinesiologi.

• Mikrosystem/ biohologram er et avgrenset områder på kroppen som representerer hele kroppen oftest både som behandlings-system og diagnosesystem.
• Øret er her et eksempel på et mikrosystem som gjenspeiler hele kroppen. Se bildet over. Forskning fra Kina viste at synlige endringer i ørehuden kan være et sykdomstegn.

• Avvik i elektrisk motstand i huden på soner i f.eks. i øret som representerer den strukturen man opplever plagen bekrefter mistanken om et mulig funn.

• Resultatene fra en slik undersøkelse kan anvendes både til å anbefale videre .undersøkelse med .f.eks MR eller til starte en behandling. f.eks. akupunktur.

• Måling av mineraler i hår gir ofte et mer langtidsbilde av mineralmengden i kroppen.
Mengden og forholdet mellom mineralene kan ofte forklare plager. Les mer i fanen hårmineral-analyse.

Kinesilogi

Kinesiologi

Tekst kommertekst kommer

Image

Adresse:Øvre Storgt. 43, 3018 Drammen (inngang bakgård).
Ukentlig i Oslo etter avtale.
Hjemmebeh. hele østlandet etter avtale. Ta kontakt.

Info

Epost: 
kjellhaukland@gmail.com

Mobil:
900 37 135

Links

© 2020 Helhetsklinikken Contact Me