Image

Helhetsklinikken

AKUPUNKTUR - LASERAKUPUNKTUR


Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsform, som gjennom erfaring og moderne medisinsk forskning, viser seg å være en effektiv behandlingsmetode for mange problemstillinger i dag.

Akupunkturens smertedempende effekt er godt dokumentert ved at akupunktur stimulerer egenproduksjon av bl.a. endorfiner. Andre stoffer som blir frigjort, for eksempel serotonin, forklarer noe av den positive effekten akupunktur kan ha på personers psykiske tilstand. Forskning har også avdekket hvordan akupunktur stimulerer dannelsen av stoffer lokalt som virker utvidende på blodårene og dermed bedrer perifer sirkulasjon. Slik blir gjennomblødningen til muskulaturen bedre. Forskning viser også hvordan akupunktur stimulerer immunapparatet og har en rekke hormonelle effekter.

I kinesisk medisin ser en på kroppen som en helhet bestående av vitale organer som forbindes i et kretsløp av energibaner (meridianer). God helse forutsetter at kroppens energi (Qi), sirkulerer fritt og harmonisk i dette kretsløpet, mens sykdom blir sett på som en ubalanse i kroppens energisystem. I akupunktur bruker vi nåler, men også i økende grad laser for å få energien til å flyte fritt gjennom kretsløpet igjen.

Supplerende anvendes også moxa som er en varmebehandling av akupunkturpunkter med tørket burot, og kopping på samme måte. Slik stimulerer akupunktur kroppens egen evne til helbredelse. I
WHO har utarbeidet en liste over indikasjoner for akupunktur basert på klinisk forskning (WHO publikasjon fra 2002: ISBN 92 4 1545437 9).  Listen finner du her her
Kilde: www.akupunktur.no

Image

Adresse:Øvre Storgt. 43, 3018 Drammen (inngang bakgård).
Ukentlig i Oslo etter avtale.
Adresse Oslo: Atlasklinikken
Fridtjof Nansens plass 8, 3 etg.
Hjemmebeh. hele Østlandet etter avtale. Ta kontakt.

Info

Epost: 
kjellhaukland@gmail.com

Mobil:
900 37 135

Links

© 2020 Helhetsklinikken Contact Me