Image

Helhetsklinikken

EPIGENETIKK OG LIVSSTIL

Epigenetikk er vitenskapen om samspillet mellom arv og miljø på et molekylært nivå. Epigenene er enkelt sagt molekyler som ligger tett på genene som regulerer hvordan disse(DNA-et) virker.
En rekke faktorer påvirker om epigenene holder oss friske eller gjør oss syke, på toppen av det er vi til en hvis grad ulik genetisk regulerbare av epigenene.

• Eksempel på faktorer er:
• Omsorg og trygghet vs. traumer
• Trygghet
• Kosthold/
• Miljøgifter/tungmetaller.

Sammenhengen mellom følelser og sykdom som kunne reguleres med behandling ble beskrevet i Kina i det 4. århundre f.kr. da teorien om de 5 elementer ble lansert.

Da hadde man oppdaget at for mye av en type følelser har tendens til påvirke noen organer mer enn andre, og at man ved bruk av akupunktur og urter kunne påvirkebåde kropp og psyke. Man viste ikke noe om genetikk eller epigenetikk på et molekylært nivå da, men man observerte mye av lovmessigheten rundt det.

Forskning på akupunktur og epigenetikk:
55 studier på akupunktur og oksidativt stress relaterte tilstander, viste at akupunktur har en epigenetisk effekt. Høyt oksidativtstress kan gjøre skade på DNA-et, og relateres til veldig mange sykdommer og plager. Se gjerne på denne linken.
http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/acu.2015.1134?journalCode=acu

Krydder og epigenetikk:
Forskere har funnet at grunnen til at det mye mindre betennelser i områder hvor man bruker mye karri, ligger i at gurkemeje og pepper sammen, epigenetisk deaktiverer eller demper det genet som lager betennelse. Det finnes og det kommer flere studier i samme område. Dette viktig for folkehelsen fordi man fra et biokjemisk ståsted ser at betennelser og oksidativt stress er veldig mangesykdommers mor og far.

Image
Image

Adresse:Øvre Storgt. 43, 3018 Drammen (inngang bakgård).
Ukentlig i Oslo etter avtale.
Adresse Oslo: Atlasklinikken
Fridtjof Nansens plass 8, 3 etg.
Hjemmebeh. hele Østlandet etter avtale. Ta kontakt.

Info

Epost: 
kjellhaukland@gmail.com

Mobil:
900 37 135

Links

© 2020 Helhetsklinikken Contact Me