Diagnose

Diagnose


Å diagnostisere vil si å sette en diagnose på en person. Det typiske er at en person med en eller flere uvanlige symptomer oppsøker en lege som får høre hva som plager personen og undersøker personen for tegn etter sykdom. Kilde: Wikipedia

Lab test

Lab test


xxxxxxx

Hår mineral analyse m.m.

Hår mineral analyse m.m.

Hårmineralanalyse er en metode som måler mengden av mineraler i kroppen via håret. Denne analysen speiler cellene i kroppen.

Kinesilogi

Kinesiologi

Tekst kommerImage

Adresse:Øvre Storgt. 43, 3018 Drammen (inngang bakgård).
Ukentlig i Oslo etter avtale.
Adresse Oslo: Atlasklinikken
Fridtjof Nansens plass 8, 3 etg.
Hjemmebeh. hele Østlandet etter avtale. Ta kontakt.

Info

Epost: 
kjellhaukland@gmail.com

Mobil:
900 37 135

Links

© 2020 Helhetsklinikken Contact Me